/ Kondygnacja - 1 / Mieszkanie nr U5
Typ mieszkania
LU
Status
sprzedane
Pow. użytkowa lokalu
82,39 m2
Cena
506698.5 pln
Pomieszczenie usługowe
77,08 m2
Zaplecze
3,30 m2
WC
2,01 m2

Położenie komórki lokatorkiej przynależnej do lokalu.
WIDOK MIESZKANIA
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

Położenie piwnicy przynależnej do lokalu.

Lokalizacja mieszkania w budynku

Rozmieszczenie miejsc
parkingowych