Wybór budynku
  -  na sprzedaż
  -  rezerwacja
  -  sprzedane
Nr lokaluPiętroPowierzchnia użytkowaTypCenaStatus
10 67,30 m2 LU0,00 pln
20 82,74 m2 LU559736,00 pln
30 55,48 m2 LU375322,00 pln
40 172,63 m2 LU0,00 pln
50 95,16 m2 LU0,00 pln
60 94,84 m2 LU0,00 pln
70 139,89 m2 LU0,00 pln
80 184,59 m2 LU0,00 pln
1A1 61,83 m2 3P+K0,00 pln
2A1 60,82 m2 3P+K0,00 pln
3A1 63,44 m2 3P+K0,00 pln
4A1 59,68 m2 3P+K0,00 pln
5A1 46,64 m2 2P+K0,00 pln
6A1 40,97 m2 3P+K0,00 pln
1B1 41,63 m2 3P+K0,00 pln
2B1 41,61 m2 2P+K0,00 pln
3b1 42,35 m2 2P+K0,00 pln
4B1 45,53 m2 2P+K0,00 pln
5B1 36,91 m2 2P+K0,00 pln
6b1 40,52 m2 2P+K0,00 pln
7b1 40,51 m2 2P+K0,00 pln
8b1 40,51 m2 2P+K0,00 pln
9b1 43,37 m2 2P+K0,00 pln
10B1 44,33 m2 2P+K0,00 pln
11b1 27,96 m2 1P+K0,00 pln
7a2 61,82 m2 3P+K0,00 pln
8a2 60,87 m2 3P+K0,00 pln
9A2 63,42 m2 3P+K0,00 pln
10A2 59,64 m2 3P+K0,00 pln
11A2 46,64 m2 2P+K0,00 pln
12A2 40,97 m2 3P+K0,00 pln
12B2 41,63 m2 3P+K0,00 pln
13B2 41,61 m2 2P+K0,00 pln
14B2 42,35 m2 2P+K0,00 pln
15B2 45,53 m2 2P+K0,00 pln
16B2 36,91 m2 2P+K0,00 pln
17B2 40,52 m2 2P+K0,00 pln
18B2 40,51 m2 2P+K0,00 pln
19B2 40,51 m2 2P+K0,00 pln
20B2 43,37 m2 2P+K0,00 pln
21B2 44,33 m2 2P+K0,00 pln
22B2 27,96 m2 1P+K0,00 pln
13A3 61,82 m2 3P+K0,00 pln
14A3 60,87 m2 3P+K0,00 pln
15A3 63,42 m2 3P+K0,00 pln
16A3 59,64 m2 3P+K0,00 pln
17a3 46,64 m2 2P+K0,00 pln
18A3 40,97 m2 3P+K0,00 pln
23b3 41,63 m2 3P+K0,00 pln
24B3 41,61 m2 2P+K0,00 pln
25B3 42,35 m2 2P+K0,00 pln
26B3 45,53 m2 2P+K0,00 pln
27B3 36,91 m2 2P+K0,00 pln
28B3 40,52 m2 2P+K0,00 pln
29B3 40,51 m2 2P+K0,00 pln
30B3 40,51 m2 2P+K0,00 pln
31B3 43,37 m2 2P+K0,00 pln
32B3 44,34 m2 2P+K0,00 pln
33B3 27,96 m2 1P+K0,00 pln
19A4 71,04 m2 4P+K0,00 pln
20A4 53,70 m2 3P+K0,00 pln
21A4 63,44 m2 3P+K0,00 pln
22A4 59,64 m2 3P+K0,00 pln
23A4 46,64 m2 2P+K0,00 pln
24A4 40,97 m2 3P+K0,00 pln
34B4 41,63 m2 3P+K0,00 pln
35B4 41,61 m2 2P+K0,00 pln
36B4 42,35 m2 2P+K0,00 pln
37B4 45,53 m2 2P+K0,00 pln
38B4 36,91 m2 2P+K0,00 pln
39B4 40,52 m2 2P+K0,00 pln
40B4 40,51 m2 2P+K0,00 pln
41B4 40,51 m2 2P+K0,00 pln
42B4 43,37 m2 2P+K0,00 pln
43B4 44,34 m2 2P+K0,00 pln
44B4 27,96 m2 1P+K0,00 pln
25A5 61,83 m2 3P+K0,00 pln
26A5 64,51 m2 3P+K0,00 pln
27A5 63,42 m2 3P+K0,00 pln
28A5 59,64 m2 3P+K0,00 pln
29A5 46,64 m2 2P+K0,00 pln
30A5 40,97 m2 3P+K0,00 pln
45B5 39,37 m2 3P+K0,00 pln
46B5 39,36 m2 2P+K0,00 pln
47B5 40,13 m2 2P+K0,00 pln
48B5 45,53 m2 2P+K0,00 pln
49B5 36,91 m2 2P+K0,00 pln
50B5 40,52 m2 2P+K0,00 pln
51B5 40,51 m2 2P+K0,00 pln
52B5 40,43 m2 2P+K0,00 pln
53B5 43,38 m2 2P+K0,00 pln
54B5 44,34 m2 2P+K0,00 pln