Otoczenie

Planowane osiedle od północy, przez ul. Mrągowsk? sąsiaduje z obszarem cennym przyrodniczo i objętym ochroną ekologiczną, ze względu na występujące rzadkie okazy roślinności bagiennej, tj. Łęgu jesionowo-olszowego(zarazem łęgu śródliskowego) – typu siedliska naturowego o znaczeniu priorytetowym oraz gatunku storczyka: listera jajowata (Listera ovata), który w Polsce jest objęty ścisłą ochroną. Inne rośliny objęte w Polsce częściową ochroną, to: kalina koralowa i kruszyna pospolita.

Osiedle Mazurskie położone jest w bliskim sąsiedztwie lasów, z wyznaczonymi trasami rowerowymi i spacerowymi.

Zaplanowano maksymalną adaptację istniejącej zieleni wysokiej po wcześniejszym jej uporządkowaniu oraz dodatkowe nasadzenia drzew liściastych i iglastych oraz krzewów ozdobnych. Jednym z założeń jest maksymalne przeznaczenie terenu pod powierzchnię biologicznie czynną (ok. 40%), by utrzymać przyleśny, podmiejski charakter osiedla.

W bliskim otoczeniu Osiedla Mazurskiego znajduje się ciekawie zaplanowana i przyjazna mieszkańcom infrastruktura. Są tutaj liczne sklepy, szkoły, apteki, place zabaw. Poznaj okolice Osiedla Mazurskiego!