/ Kondygnacja - 1 / Mieszkanie nr 8
Typ mieszkania
LU
Status
sprzedane
Pow. użytkowa lokalu
184,59 m2
Cena
0,00 pln
Pomieszczenie usługowe
136,82 m2
Zaplecze
28,98 + 2,68 m2
Pomieszczenie socjalne
5,81 + 2,64 m2
WC
2,34 + 5,32 m2
WIDOK MIESZKANIA
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

Położenie piwnicy przynależnej do lokalu.

Lokalizacja mieszkania w budynku

Rozmieszczenie miejsc
parkingowych