/ Kondygnacja - 1 / Mieszkanie nr U8
Typ mieszkania
LU
Status
sprzedane
Pow. użytkowa lokalu
70,25 m2
Cena
432037,5 pln
Pomieszczenie usługowe
63,16 m2
Zaplecze
5,25 m2
WC
1,85 m2

Położenie komórki lokatorkiej przynależnej do lokalu.
WIDOK MIESZKANIA
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

Położenie piwnicy przynależnej do lokalu.

Lokalizacja mieszkania w budynku

Rozmieszczenie miejsc
parkingowych