/ Kondygnacja - 1 / Mieszkanie nr U7
Typ mieszkania
LU
Status
wolne
Pow. użytkowa lokalu
49,43 m2
Cena
316154.28 pln
Pomieszczenie usługowe
43,37 m2
Zaplecze
3,57 m2
WC
2,49 m2

Położenie komórki lokatorkiej przynależnej do lokalu.
WIDOK MIESZKANIA
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

Położenie piwnicy przynależnej do lokalu.

Lokalizacja mieszkania w budynku

Rozmieszczenie miejsc
parkingowych