/ Kondygnacja - 1 / Mieszkanie nr U2
Typ mieszkania
LU
Status
wolne
Pow. użytkowa lokalu
56,82 m2
Cena
363420.72 pln
Pomieszczenie usługowe
49,83 m2
Zaplecze
5,26 m2
WC
1,73 m2

Położenie komórki lokatorkiej przynależnej do lokalu.
WIDOK MIESZKANIA
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

Położenie piwnicy przynależnej do lokalu.

Lokalizacja mieszkania w budynku

Rozmieszczenie miejsc
parkingowych